capoeira

Kultura in filozofija

Dende do dendenzeiro – sI

Key words: spice, flow, energy, connection, feeling, love, joy, nature, community, challenge, unimaginable experiences, circle of capoeira game, circle of life, dênde. Part of my volunteering project is writing about solidarity, and I perceive solidarity as sharing knowledge and experiences. After the last year of workshops in Ljubljana and Belgrade, I got the inspiration for […]

Yaya & yoyo – sI

Šepet sence: Iaiá & Ioiô V mnogoterih capoeira pesmih slišimo in pojemo Iaiá in Ioiô, včasih zapisanih tudi kot Yaya in Yoyo. Na prvo žogo, bi si capoeirist lahko mislil da je to le fonetični doprinos k pesmi. Pa temu le ni tako, no pa poglejmo globje. senhor-> sinhô -> ioiô, sinhozinho senhora -> sinhá […]

Etimološki vidik capoeire – sI

Etimološki vidik capoeire. Nekoč in Danes Izvor besede “capoeira” je prav tako zavit v skrivnost kot izvor same umetnosti te veščine.  Na splošno obstajajo tri možne opredelitve in etimologije besede capoeira – in sicer tupi-guarani, portugalka in afriška. Seveda je raziskovanje samih pomenov zahtevalo dokaj obsežno poglobitev v strica Googla ter iskanje literature, v predvsem […]